0
Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, IČO: 51295873, DIČ: 1123763575,  zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Galante, 220 – 32574, (ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov (ďalej len „kupujúci“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi  Martin Ruta ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorej je kúpa tovaru cez internetový obchod umiestnený na adrese www.figurky-komiksy.sk.

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA PREDÁVAJÚCEHO:

Martin Ruta

Poštová adresa: 925 52 Šoporňa, Šoporňa 671

Tel.: +421903228171

Email:  obchod@figurky-komiksy.sk

Číslo účtu: 2935237053/1100

IBAN: SK56 1100 0000 0029 3523 7053

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Tel. č.: 033/321 25 27

Fax č.: 033/321 25 23

 

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka v internetovom obchode www.figurky-komiksy.sk predávajúceho a to vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „Odoslať objednávku“. Zaškrtnutím oboznámenia s obchodnými podmienkami kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil obchodnými podmienkami internetového obchodu a s vlastnosťami objednávaného tovaru, ako aj so skutočnosťou, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Oboznámením sa nerozumie súhlas s obchodnými podmienkami.

 

Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, celú fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, email v prípade podnikateľského subjektu aj potrebné ďalšie fakturačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH,  presný kód, názov tovaru a počet kusov. Je potrebné uviesť spôsob odberu a platby. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

 

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu a po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie o dobe dodania objednaného tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 

Obrázky pri produktoch môžu byť len ilustračné. Predávajúci nezodpovedá za drobné odchýlky na vzhľade produktou.

 

ZÁLOHA

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu za objednané produkty, a to vo výške až 100 % z ceny objednávky. Toto právo je všeobecne aplikované v nasledujúcich prípadoch:

 

 • pri produktoch, ktoré sú na predobjednávku (výška zálohy predstavuje 30 % z ceny objednávky)
 • pri produktoch, ktoré sú na objednávku do 5-10 dní a ich cena prevyšuje 300 € (výška zálohy predstavuje 100 % z ceny objednávky)
 • pri tovare, ktorý máte záujem kúpiť na splátky (výška zálohy predstavuje 30 % z ceny objednávky)
 • pri produktoch, ktorých cena je vyššia ako 2500 € (výška zálohy predstavuje 50 % z ceny objednávky)
 • pri produktoch, ktorých cena je vyššia ako 5000 € (výška zálohy predstavuje 100 % z ceny objednávky)
 • u zákazníkov, ktorí sa už v minulosti na stránke www.figurky-komiksy.sk. dopustili prehreškov, a to predovšetkým neodobraním tovaru, nereagovaním na výzvy na uhradenie záloh a pod. (Výška zálohy môže dosiahnuť až 100% obstarávacej ceny tovaru)

 

V prípade zrušenia takýchto objednávok zo strany zákazníka, zákazník o zálohu príde a bude použitá k úhrade storno poplatkov u výrobcou.

 

Záloha je nevratná v prípade, že je plnenie kúpnej zmluvy možné.  Prípadné časové oneskorenia s avizovanými termínmi dodania tovaru, nezavinené predávajúcim (termínované posuny produkcie tovaru zo strany výrobcu, oneskorenia v nadnárodnej distribúcii a pod.) nie sú podnetom k požadovaniu vrátenia zálohy alebo splátok kupujúcemu a odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany na tomto výslovne nedohodnú . Ak sa plnenie stane nemožným, z dôvodu (vypredania tovaru, zrušenia výroby alebo distribúcie tovaru a podobne), predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať formou elektronickej správy a v prípade nedohodnutia náhradného plnenia, ktoré možné je, vrátiť plnú výšku zálohy späť na účet či doručovaciu adresu kupujúceho. Po vytvorení objednávky Vám bude zaslaná preddavková faktúra. Zálohu je potrebné previesť na účet predávajúceho, tj.:

 

• číslo účtu: 2935237053

• kód banky: 1100 (Tatra Banka, a.s.)

• IBAN: SK56 1100 0000 0029 3523 7053

• BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Ak je zálohou podmienená objednávka, je jej potvrdenie zo strany predávajúceho, a tým pádom aj uzatvorenie kúpnej zmluvy, platné až po pripísaní zálohy na účet predávajúceho. Ak sa predávajúcemu vráti tovar podľa riadnej a potvrdenej objednávky, na ktorú bola kupujúcim zložená záloha, a strany sa nedohodnú na opätovnom odoslaní tovaru alebo ani znovuodoslaní tovar nebude kupujúcim vyzdvihnutý, prepadá záloha v prospech účtu predávajúceho.

 

Prečo si pýtame zálohu ?

Záloha nám slúži nato, aby sme sa uistili, že zákazník objednaný tovar, ktorý je na objednávku alebo predobjednávku preberie a zaplatí, aby sme ho následne mohli záväzne u dodávateľa objednať alebo predobjednať. Ďakujeme za pochopenie

 

ZÁLOHU nepožadujeme na tovar:

 • skladom
 • na ceste
 • na objednávku - dodáme do 5-10 dní (v prípade, že cena tovaru neprevyšuje 300 €)
 • na tovar značky Funko do 40 € (týka sa aj tovaru, ktorý je na predobjednávku)
 • nevzťahuje sa na zákazníkov z Českej republiky 

 

PREDOBJEDNÁVKY

Predobjednávky slúžia k včasnému zabezpečeniu požadovaného tovaru. Samostatná sekcia, ktorá sa týmto prehľadom zaoberá, informuje o predpokladaných termínoch predaja tovaru. Termíny sú iba orientačné a často sa stáva, že sú odsúvané samotným výrobcom. Predobjednaním tovaru kupujúci uzatvára s predávajúcim plnohodnotnú kúpnu zmluvu, na ktorú sa vzťahujú jednotlivé body obchodných podmienok (zálohy, práva, povinnosti a pod.). Keďže v mnohých prípadoch ide o tovar limitovaných edícií, je často jedinou možnou cestou k získaniu takej položky práve len včasné zarezervovanie a s tým spojené zaradenie do poradovníka. Časový plán v sekcii Predobjednávky nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a je len na zvážení kupujúceho, či možnosti rezervácie využije alebo nie. Všeobecne platí, že čím bližšie je termín avizovaného predaja, tým menšia je šanca dostať sa k rezervácií do poradovníka. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadavku na predobjednávku odmietnuť v prípade, keď je rezervácia tovaru evidentne nemožná. Kupujúceho o tejto skutočnosti vyrozumie formou elektronickej správy.

 

Tovar na predobjednávku je v 99 % prípadov vyrobený len v obmedzenom množstve a preto záujemcom doporučujeme včasné predobjednanie, pretože môže prísť k vypredaniu ešte skôr ako bude tovar uvedený na trh. Predpokladaný termín uvedenia do predaja je napísaný pri každom takto označenom tovare. Je to iba informačný údaj, ktorý nie je záväzný. Často sa stáva, že dodávateľ termín uvedenia na trh posunie (termín sa môže posunúť aj o niekoľko mesiacov). Je tiež veľmi pravdepodobné, že pokiaľ si tovar objednáte tesne pred stanoveným termínom, nemusíte sa dostať do prvého vydania. 

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou).

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 30 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Ide o úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku alebo predobjednávku", ktoré je nutné na želanie zákazníka zaobstarať, tzn. nebolo označené ako "Skladom", alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod. Za nevyzdvihnutie zásielky účtujeme všetky vynaložené náklady (poštovné, balné a pod.)

Predobjednávkové predmety sú objednávané dopredu tak, aby sme boli schopní zaistiť požadované predmety pre zákazníka. V prípade kombinovanej objednávky (teda predobjednávkového a bežne dostupného tovaru) bude dostupný tovar expedovaný ihneď po jeho naskladnení tak aby nedochádzalo k dlhodobej blokáciu tovaru. Predobjednávkový predmet bude odoslaný ihneď po jeho naskladnení (účtované bude ďalšie poštovné + prípadný dobierkový poplatok). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy (objednávky) na tovar, ktorý je na objednávku alebo predobjednávku je záloha nevratná, z dôvodu vzniknutej škody.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý ste obdŕžali spolu s tovarom, alebo ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, IČO: 51295873, DIČ: 1123763575,  zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Galante, 220 – 32574, tel.:+421903228171, E-mail:obchod@figurky-komiksy.sk

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, e-mail: obchod@figurky-komiksy.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Tovar na vrátenie musí byť:

- nepoškodený v originálnom a neporušenom obale

- kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie)

- vrátane priloženého dokladu o kúpe

 

Tovar sa odporúča poslať na adresu predávajúceho doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), 
Po splnení podmienok podľa bodu 3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstupení od zmluvy týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť, 
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu. 

 

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodu 3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstupení od zmluvy týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo  mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou).

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 30 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Ide o úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku alebo predobjednávku", ktoré je nutné na želanie zákazníka zaobstarať, tzn. nebolo označené ako "Skladom", alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod. Za nevyzdvihnutie zásielky účtujeme všetky vynaložené náklady (poštovné, balné a pod.)

Predobjednávkové predmety sú objednávané dopredu tak, aby sme boli schopní zaistiť požadované predmety pre zákazníka. V prípade kombinovanej objednávky (teda predobjednávkového a bežne dostupného tovaru) bude dostupný tovar expedovaný ihneď po jeho naskladnení tak aby nedochádzalo k dlhodobej blokáciu tovaru. Predobjednávkový predmet bude odoslaný ihneď po jeho naskladnení (účtované bude ďalšie poštovné + prípadný dobierkový poplatok). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy (objednávky) na tovar, ktorý je na objednávku alebo predobjednávku je záloha nevratná, z dôvodu vzniknutej škody.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „https://www.figurky-komiksy.sk/poucenie-spotrebitela/“.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Reklamačný poriadok“.

 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy obchod@figurky-komiksy.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Súhlas s prihlásením k odberu noviniek“.

 

 

DODACIE PODMIENKY

Po prijatí objednávky predávajúci v prípade potreby informuje kupujúceho prostredníctvom jeho e-mailovej adresy o všetkých ďalších informáciách ohľadom vybavovanie jeho objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare samostatne dvoma stavmi:

 • skladom,
 • na objednávku.

Tovar, ktorý je označený skladom, predávajúci expedujeme najneskôr do 2 pracovných dní od záväzne akceptovanej objednávky. Tovar, ktorý nie je skladom,  nie je možné vložiť do nákupného košíka a teda objednať. Objednať taktiež nie je možné väčšie množstvo kusov tovaru, ako je skladová hodnota u predávajúceho.

 

Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou emailom, poštou alebo telefonicky. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

Dodacia lehota pri produktoch na predojednávku alebo pri produktoch na objednávku sú individuálne.

Nezaručujeme dodanie do určitého termínu, termíny dostupnosti sú nastavené na základe informácií od dodávateľa. Tieto informácie sa môžu meniť. Zmena dostupnosti termínu nie je dôvodom na odstúpenie od objednávky.

Pri spôsobe platby prevodom na účet, tovar expedujeme až po obdržaní platby.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po naskladnení tovaru a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Predávajúci pri predaji tovaru kupujúcemu zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Reklamačný poriadok“.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny uvedené v internetovom obchode na adrese www.figurky-komiksy.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru.

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou bezhotovostnej platby platobným terminálom, hotovosťou (dobierkou) v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE

Kupujúci má možnosť od predávajúceho dostavať marketingové informácie v elektronickej podobne prostredníctvom elektronickej pošty (email), v papierovej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty a to až po získaní súhlasu zo strany kupujúceho. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

OSTATNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, vzhľadu, dizajnu a farby sú u ručne zhotovovaných a maľovaných produktoch prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu. Všetky zverejňované údaje o výrobkoch ako sú rozmery, hmotnosti, dizajn a pod., plnia len orientačnú či informatívnu úlohu a môžu sa z dôvodu ručnej výroby mierne odlišovať.

Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbanlivosťou. Týmto nie sú dotknuté zákonom stanovené predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.

Stránka  www.figurky-komiksy.sk nenesie zodpovednosť za obsah textou a nie je povinná neustále kotrolovať obsah.

 

PREDAJ FUNKČNÝCH REPLÍK

V tejto kategórii nájdete plne funkčné repliky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo smrť človeka, uchovávajte ich preto mimo dosah osôb mladších ako 18 rokov. Za prípadné zranenia nenesieme žiadnu zodpovednosť ! Tieto produkty si môže objednať len osoba staršia ako 18 rokov. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.

 

PREDAJ ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV A REPLÍK

V tejto kategórii nájdete repliky mečov, ktoré sú určené len na vystavenie, avšak môžu spôsobiť zranenie. Za prípadné zranenia nenesieme žiadnu zodpovednosť !

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platné od: 5.10.2018

Přihlášení
E-mail:

Heslo:
Obnovení hesla
Registrace
Novinky e-mailem
Pro odebírání nebo zrušení odebírání novinek vyplňte svůj e-mail:
Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním v prohlížení si této webové stránky bez změny nastavení vašeho webového prohlížeče pro soubory cookie souhlasíte s používáním cookies.
Další informace o našich souborech cookie a jejich využívání.  Ok