0

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý ste obdŕžali spolu s tovarom, alebo ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, IČO: 51295873, DIČ: 1123763575,  zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Galante, 220 – 32574, tel.:+421903228171, E-mail:obchod@figurky-komiksy.sk

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Martin Ruta, so sídlom Fučíkova 671, 925 52 Šoporňa, e-mail: obchod@figurky-komiksy.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Tovar na vrátenie musí byť:

- nepoškodený v originálnom a neporušenom obale

- kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie)

- vrátane priloženého dokladu o kúpe

 

Tovar sa odporúča poslať na adresu predávajúceho doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), 
Po splnení podmienok podľa bodu 3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstupení od zmluvy týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť, 
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu. 

 

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodu 3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstupení od zmluvy týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo  mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou).

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 30 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Ide o úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku alebo predobjednávku", ktoré je nutné na želanie zákazníka zaobstarať, tzn. nebolo označené ako "Skladom", alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod. Za nevyzdvihnutie zásielky účtujeme všetky vynaložené náklady (poštovné, balné a pod.)

Predobjednávkové predmety sú objednávané dopredu tak, aby sme boli schopní zaistiť požadované predmety pre zákazníka. V prípade kombinovanej objednávky (teda predobjednávkového a bežne dostupného tovaru) bude dostupný tovar expedovaný ihneď po jeho naskladnení tak aby nedochádzalo k dlhodobej blokáciu tovaru. Predobjednávkový predmet bude odoslaný ihneď po jeho naskladnení (účtované bude ďalšie poštovné + prípadný dobierkový poplatok). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy (objednávky) na tovar, ktorý je na objednávku alebo predobjednávku je záloha nevratná, z dôvodu vzniknutej škody.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).Príloha: Formulár pre odstúpenie od zmluvy
Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
Novinky e-mailom
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok